Δύο μήνες προθεσμία στην Ελλάδα για τις περιοχές Natura

0

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί την Ελλάδα να σεβαστεί πλήρως τους κανόνες για τη φύση

Δύο μήνες προθεσμία έλαβε η Ελλάδα για να να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την οδηγία για τους οικοτόπους και των ειδών που περιλαμβάνονται στο δίκτυο «Natura 2000», διαφορετικά θα παραπεμφθεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα έχει ορίσει επίσημα και τους 239 τόπους ως ειδικές ζώνες διατήρησης, δεν έχει καθορίσει ούτε τις προτεραιότητες και τους στόχους διατήρησης ούτε τα αναγκαία μέτρα διατήρησης για τους εν λόγω τόπους.

Σύμφωνα με το κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο, τα κράτη μέλη πρέπει να ορίζουν τους καταχωρισμένους στην ΕΕ τόπους κοινοτικής σημασίας ως ειδικές ζώνες διατήρησης και να καθορίζουν τις προτεραιότητες, τους στόχους και τα αναγκαία μέτρα διατήρησης, με σκοπό τη διατήρηση ή την αποκατάσταση των υφιστάμενων ειδών και οικοτόπων σε ικανοποιητική κατάσταση. Οι ενέργειες αυτές θα έπρεπε να είχαν πραγματοποιηθεί εντός έξι ετών από την ένταξη των εν λόγω τόπων στον ενωσιακό κατάλογο ως τόπων κοινοτικής σημασίας. Οι προσπάθειες που είχαν γίνει κατά καιρούς από την Ελλάδα ήταν αποσπασματικές και μόλις τον περασμένο χρόνο το Υπουργείο Περιβάλλοντος ανακοίνωσε την ανάθεση σε ιδιώτες της εκπόνησης ειδικών περιβαλλοντικών μελετών, σχεδίων προεδρικών διαταγμάτων και σχεδίων διαχείρισης για όλες τις περιοχές Natura. Ωστόσο τα αποτελέσματα των μελετών δεν αναμένονται σε τόσο μικρό διάστημα και πλέον, είναι πολύ πιθανό η Ελλάδα να παραπεμφθεί ξανά στο Ευρωδικαστήριο για περιβαλλοντικό θέμα.

  • 22
    Shares

Άφησε σχόλιο