Ταυτότητα

Η ιστοσελίδα «Απλωταριά» ανήκει στη Χίο του Πολιτισμού και της Πολιτικής, της Οικολογίας και της Δημιουργίας. Σχεδιάστηκε για πρώτη φορά το 2008, με στόχο τον εντοπισμό και την ιεραρχημένη παρουσίαση εναλλακτικής πληροφόρησης, με έμφαση σε θέματα που αφορούν τη Χίο.

Από τις αρχές του 2013 εστιάζεται στη φιλοξενία κειμένων ερμηνείας και αφιερωμάτων, τα οποία δημοσιεύονται για πρώτη φορά στην «Απλωταριά». Τα αυθεντικά κείμενα συνεργατών μας θα παραμένουν αναρτημένα όσο θα χρειάζεται για να ανακαλυφθούν, να διαβαστούν, να σχολιασθούν και να συζητηθούν.

Η αναδημοσίευσή τους όχι μόνο επιτρέπεται, αλλά είναι και επιθυμητή, με την προϋπόθεση ότι θα αναφέρεται η πηγή προέλευσης και θα προστίθεται σύνδεσμος προς την ιστοσελίδα μας.

Η ομάδα διαχείρησης της «Απλωταριάς» αποτελείται από τους: Γιάννη Βούλγαρη, Αλέξανδρο Παναγιωτάκη, Γιώργο Κάκαρη, Μαρκέλλα Σπανού και Βαγγέλη Χαρίτο. Οι απόψεις, προσωπικές ή συλλογικές, που εκφράζονται μέσω της ιστοσελίδας, δεν συμφωνούν απαραίτητα με τις απόψεις της διαχειριστικής ομάδας.