Οι πεταλούδες της Χίου

3

της Αντωνίας Αγά

Maniola Chia
Maniola chia, η ενδημική πεταλούδα της Χίου

Ένα δημοσίευμα σε τουριστικό οδηγό με την αναφορά ότι υπάρχουν πολλές πεταλούδες στο Γλυκύ νερό στο Άγιο Γάλα, και η δυσπιστία μου, με οδήγησαν να τις να ψάξω εκεί…

Αυτή ήταν η αρχή για μένα της καταγραφής των πεταλούδων της Χίου, χρησιμοποιώντας αποκλειστικά φωτογραφική μηχανή, χωρίς να τις αφαιρώ από το φυσικό τους χώρο. Τα τελευταία τρία χρόνια έχω καταγράψει 51 είδη πεταλούδων. Μεταξύ αυτών το μοναδικό ενδημικό της Χίου, με την ονομασία Maniola chia, την Zerynthia cerysi και την Αrchon apollinus που προστατεύονται από τη Νομοθεσία, και την σπάνια αποδημητική Danaus chrysippus.

Μοιράζομαι μαζί σας τις παρατηρήσεις μου στη χιώτικη φύση, ώστε αντικρίζοντας την ομορφιά και κατανοώντας την δύναμη της αλληλεξάρτησης των ειδών προκειμένου να επιβιώσουν, να λειτουργήσουμε με σεβασμό, αναγνωρίζοντας το δικαίωμα για ζωή όλων των όντων πάνω στον πλανήτη μας.

TE Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος

Συζήτηση3 Σχόλια

Reply To Andros Routes Cancel Reply