Πάνω σ’ ένα ξένο κείμενο

0

του Τέλη Τύμπα

Ο αγώνας του ανθρώπου ενάντια στη εξουσία είναι αγώνας της μνήμης ενάντια στη λήθη

Μίλαν Κούντερα

Όπως είναι γνωστό, το ΤΑΙΠΕΔ έδωσε περιθώριο μέχρι τέλος Μαΐου 2013 (δηλαδή μέχρι σήμερα) για την κατάθεση προτάσεων για την ιδιωτικοποίηση του αεροδρομίου της Χίου. Κάποιοι προσπαθούμε όσο πιο τεκμηριωμένα γίνεται να δείξουμε ότι εδώ υπάρχει ένα κομβικό πρόβλημα δημοκρατίας (π.χ. παντελής αδιαφάνεια για τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης, αγνόηση από το ΤΑΙΠΕΔ των αιρετών και του συνόλου της τοπικής κοινωνίας) αλλά και δημοσίου συμφέροντος (π.χ. με βάση ποια μελέτη θα αποφασισθεί σε ποιον θα παραχωρηθεί το αεροδρόμιο της Χίου; γιατί αυτή συμφέρει την οικονομία και την κοινωνία του νησιού; με ποια κριτήρια έγινε η ομαδοποίηση του αεροδρομίου της Χίου;). Φαίνεται ότι στην προσπάθειά μας αυτή θα μπορούσαμε να επικαλεστούμε ένα κείμενο του 2010, το οποίο υπέγραψε ο τότε βουλευτής Χίου της αξιωματικής αντιπολίτευσης και σημερινός υπουργός της μνημονιακής συγκυβέρνησης κύριος Μουσουρούλης (επομένως και υποστηρικτής του υποδειγματικά φιλομνημονιακού ΤΑΙΠΕΔ), σε κοινοβουλευτική ερώτηση που κατέθεσε στις 13.12.2010. Αντιγράφω τα ερωτήματα του 2010 του κυρίου Μουσουρούλη:

«1. Ποιος είναι ο πολιτικός σχεδιασμός της Κυβέρνησης σχετικά με την ανάπτυξη, οργάνωση και διαχείριση των αερομεταφορών και των περιφερειακών αεροδρομίων στην Ελλάδα; Έχουν εκπονηθεί ή πρόκειται να εκπονηθούν γενικές μελέτες στρατηγικής σχετικά με το ρόλο κάθε περιφερειακού αεροδρομίου στο εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον (κοινοτικά σημεία σύνδεσης, περιφερειακά σημεία σύνδεσης και σημεία πρόσβασης);

2. Βάση του ως άνω σχεδιασμού, ποιο οργανωτικό σχήμα, με την κατάλληλη στελέχωση και οργανωτική διάρθρωση, θα αναλάβει την ανάπτυξη των περιφερειακών αεροδρομίων μέσω συμβάσεων παραχώρησης και με ποιο θεσμικό και οργανωτικό πλαίσιο πρόκειται αυτή να προωθηθεί; Ποιο είναι το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για την έναρξη της διαδικασίας προεπιλογής;

3. Ποια είναι τα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, με βάση τα οποία ομαδοποιήθηκαν τα αεροδρόμια στο πλαίσιο του σχεδιασμού ανάπτυξής τους μέσω συμβάσεων παραχώρησης; (πχ δημιουργία κρίσιμης μεταφορικής μάζας, ελλείψεις και δυνατότητες αύξησης της χωρητικότητας, κατανομή της ζήτησης γεωγραφικά και εποχικά, εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής απόδοσης κλπ). Έχει εκπονηθεί κάποια ειδική μελέτη ή έκθεση; Παρακαλώ η απάντηση να τεκμηριωθεί σε επίπεδο Ομάδας και, αναλυτικά, για την … Ομάδα στην οποία περιλαμβάνονται τα αεροδρόμια … Χίου (υποομάδα …). Πώς θα διασφαλισθεί ο κοινωνικός και αναπτυξιακός χαρακτήρας των νησιωτικών αυτών αεροδρομίων στο πλαίσιο της κατανομής κινδύνων μεταξύ Δημοσίου και ιδιωτών;

4. Ενόψει της εφαρμογής του ως άνω σχεδίου αλλά και αυτοτελώς, ποια είναι η προετοιμασία των αρμοδίων υπηρεσιών από πλευράς μελετών για κάθε αεροδρόμιο ξεχωριστά; Ειδικότερα για το αεροδρόμιο «ΟΜΗΡΟΣ» της Χίου, υπάρχει μελέτη που τελεί υπό εκπόνηση, και αν ναι σε τι ακριβώς αφορά; (επικαιροποίηση υφιστάμενου ή εκπόνηση νέου master plan, τεχνικές ή άλλες μελέτες κλπ). Ποια είναι η άποψη του Υπουργείου, σχετικά με το θέμα των απαλλοτριώσεων, τόσο από οικονομικής, όσο και από τεχνικής πλευράς και πώς αυτό συσχετίζεται με τις ως άνω μελέτες;»

Όσοι και όσες διαφωνούμε με την αδιαφανή και επικίνδυνα απρόβλεπτη (οικονομικά και γενικότερα κοινωνικά) ιδιωτικοποίηση του αεροδρομίου της Χίου (η οποία ανοίγει το δρόμο για ακόμη πιο επικίνδυνες ιδιωτικοποιήσεις σε συγκοινωνιακές και ενεργειακές υποδομές), δεν έχουμε νομίζω κάποιο λόγο να μην συμφωνήσουμε με τα παραπάνω ερωτήματα του 2010, τα οποία τώρα, το 2013 (και ειδικά σήμερα, οπότε και λήγει η προθεσμία που έδωσε το ΤΑΙΠΕΔ), είναι πιο δραματικά από ποτέ. Πόσο μάλιστα που η ακραία οικονομική κρίση πρέπει να μας έχει κάνει ακόμη πιο ευαίσθητους σε εγχειρήματα αδιαφανή και οικονομικά αβέβαια. Δικαιούνται νομίζω οι πολίτες που εξέλεξαν τον κύριο Μουσουρούλη να μάθουν αν συμφωνεί με τα ερωτήματα που είχε καταθέσει δημοσίως και ο ίδιος, σε ένα παρελθόν όχι και τόσο μακρινό.

Ιστορικός της τεχνολογίας, πανεπιστημιακός

Άφησε σχόλιο