Έρχεται Περιβαλλοντική Μελέτη και Σχέδιο Διαχείρισης για το Δίκτυο Natura

0

Μια σημαντική ευκαιρία ανάδειξης της οικολογικής αξίας των περιοχών του Δικτύου Natura της κεντρικής και βόρειας Χίου

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχώρησε σε δύο προκηρύξεις διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού που αφορούν στην εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και στην κατάρτιση σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων και Σχεδίων Διαχείρισης όλων των περιοχών του δικτύου Natura 2000 της χώρας. Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, στόχος του έργου, που στο σύνολό του αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το 2020, είναι η ουσιαστική προστασία και διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών στο σύνολο της χώρας.

Με το έργο αυτό οι ενταγμένες περιοχές στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό δίκτυο προστασίας της φύσης θα οριοθετηθούν και θα καθοριστούν οι ζώνες χρήσεων γης και οι επιτρεπόμενες δραστηριότητες εντός των περιοχών Natura. Οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες που θα εκπονηθούν θα καλύψουν ένα διαχρονικό κενό στη γνώση για την περιβαλλοντική αξία των περιοχών αυτών και τις ανάγκες τους, αφού σε πολλές περιοχές όπως η Χίος, οι μέχρι τώρα συζητήσεις για το Δίκτυο Natura γίνονταν σε «φιλολογικό επίπεδο» και όχι με τεκμηριωμένα στοιχεία.

Η ολοκλήρωση του έργου θα σημάνει και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της χώρας έναντι των Ευρωπαϊκών Οδηγιών για την προστασία της φύσης που εκκρεμεί εδώ και 2 δεκαετίες. Ωστόσο το κρίσιμο ζητούμενο του πολυαναμενόμενου έργου είναι η θωράκιση των περιοχών αυτών από μη συμβατές δραστηριότητες, θέτοντας έτσι τους βασικούς κανόνες για έναν βιώσιμο αναπτυξιακό σχεδιασμό της χώρας και ειδικότερα των περιοχών που διαθέτουν μεγάλες εκτάσεις με περιβαλλοντική αξία, όπως η Χίος.

Υπενθυμίζεται ότι 322 τ.χλμ. γης σε σύνολο 904 τ.χλμ (ποσοστό 35%) του Νομού Χίου είναι ενταγμένο στο Δίκτυο Natura, είτε ως Ζώνη Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας, είτε ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας για την βιοποικιλότητα και το περιβάλλον γενικότερα.

  • 88
    Shares

Άφησε σχόλιο