ΔΕΥΤΕΡΕΣ ΣΚΕΨΕΙΣ ΣΥΝΕΙΡΜΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑΣ

ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΗΝ (ΞΕ)ΧΑΣΕΤΕ

ΕΠΙΚΑΙΡA 0

Διάκριση του ευρωπαϊκού project «Sea of Skills» που υλοποιήθηκε από μια κοινοπραξία 9 φορέων από την Ελλάδα, Τουρκία, Μάλτα, Ιρλανδία και Ισπανία με τη συμμετοχή του Επιμελητηρίου Χίου, του Ιδρύματος Τσάκος και του Τμήματος Ναυτιλίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου

Λουκάς Πολίτης: Το Βερολίνο...