Ανοιχτή επιστολή Arne Strid για τα σχέδια εγκατάστασης ανεμογεννητριών στο Αίπος

0
(μετάφραση από τα Αγγλικά)

Προς Κάθε Ενδιαφερόμενο

Σχέδια για εγκατάσταση ανεμογεννητριών στην περιοχή του Αίπους της Χίου

Βιολόγοι της Χίου μου ζήτησαν τη γνώμη μου για τα σχέδια της εταιρείας Iberdrola να εγκαταστήσει μια ενότητα ανεμογεννητριών σε μια περιοχή ευαίσθητη από βιολογική άποψη.

Το ενδιαφέρον μου για τη χλωρίδα και την προστασία της φύσης της Ελλάδας μετρά σχεδόν 50 χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων δημοσίευσα έναν αριθμό βιβλίων για ελληνικά φυτά. Έχω μάλιστα επισκεφθεί τη Χίο με διάφορες ευκαιρίες, πιο πρόσφατα στο πλαίσιο του συνεδρίου των Ευρωπαϊκών βοτανικών κήπων που έλαβε χώρα τον Μάιο/Ιούνιο του 2012.

Ενώ το αυξημένο ενδιαφέρον σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι προφανώς επωφελές για τη φύση και τη βιοποικιλότητα, τα συγκεκριμένα σχέδια, όπως μου έχουν περιγραφεί, φαίνεται να είναι αρκετά καταστροφικά, ειδικά από την οπτική των μεγάλων εκτάσεων που απαιτούνται για δρόμους πρόσβασης και άλλες βοηθητικές εγκαταστάσεις. Μπορεί οι ανεμογεννήτριες να είναι μια καλή πηγή ανανεώσιμης ενέργειας σε επίπεδες παράκτιες και αγροτικών καλλιεργειών περιοχές στη βορειο-δυτική Ευρώπη, αλλά αποτελούν πρόβλημα για βιολογικά πλούσιες και ευαίσθητες ορεινές περιοχές που αποτελούν το φυσικό περιβάλλον βιολογικών ειδών. Σε τέτοιες περιοχές, μπορεί να αποτελέσουν απειλή για την πανίδα και τη χλωρίδα, καθιστώντας τις λιγότερο ελκυστικές για οικοτουρισμό. Οι βιολόγοι και όσοι ενδιαφέρονται για την προστασία του περιβάλλοντος σε όλη την Ευρώπη είναι ολοένα και πιο σκεπτικοί ως προς την εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε τέτοιες περιοχές.

Η ταπεινή μου πρόταση στις αρμόδιες αρχές θα ήταν να προχωρήσουν σε μελέτες βιολογικών επιπτώσεων, των οποίων τα ευρήματα θα πρέπει να εκτιμήσουν πριν λάβουν κάποια απόφαση για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στη συγκεκριμένη περιοχή. Άλλες, λιγότερο καταστρεπτικές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα μπορούσαν να ληφθούν υπόψη, όπως, για παράδειγμα, ηλιακές διατάξεις (οι οποίες μπορούν, σε κάποιο βαθμό, να αξιοποιήσουν υπάρχουσες δομές, όπως σκεπές), καθώς και γεωθερμικές διαδικασίες.

Ειλικρινά δικός σας,

Anre Strid
Ομότιμος Καθηγητής,
Πρώην διευθυντής, Goteborg Botanical Garden
BAkkevej 6, DK-5833, Oerbaek, Denmark

Άφησε σχόλιο