Αύξηση της χρήσης του διαδικτύου στην Ελλάδα

0

7 στους 10 έλληνες ηλικίας 16 – 74 χρονών «μπαίνουν» στο internet. 8 στους 10 χρήστες του διαδικτύου σερφάρουν με το κινητό τους

Η ραγδαία εξάπλωση της χρήσης του διαδικτύου αποτυπώνεται στην έρευνα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για τον βαθμό χρήσης των νέων τεχνολογιών από τα νοικοκυριά και τα μέλη τους.

Από τα στοιχεία της εν λόγω έρευνας προκύπτει ότι 8 στα 10 νοικοκυριά έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία τους (ποσοστό 76,5%). Την τελευταία δεκαετία (2009 – 2018) καταγράφεται αύξηση 100,8% στην πρόσβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία. Ειδικότερα, στο ποσοστό των νοικοκυριών της Χώρας που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία καταγράφεται, σε σχέση με το 2017, αύξηση 7,8%.

Πρόσβαση στο διαδίκτυο από την κατοικία

Ευρυζωνική σύνδεση χρησιμοποιεί το 76,1% του συνόλου των νοικοκυριών της χώρας με ένα, τουλάχιστον, μέλος ηλικίας 16 – 74 ετών, παρουσιάζοντας, σε σχέση με το 2017, αύξηση 7,8%. Διαχρονικά, η εξέλιξη των ευρυζωνικών συνδέσεων, αλλά και των συνδέσεων περιορισμένης συχνότητας από την κατοικία, απεικονίζεται στο παρακάτω γράφημα:

Εξέλιξη ευρυζωνικών συνδέσεων και συνδέσεων περιορισμένης
συχνότητας στην κατοικία. Ποσοστό επί του συνόλου των νοικοκυριών της
Χώρας, 2011 – 2018

Περισσότεροι από 7 στους 10 (72,2%) ηλικίας 16 – 74 ετών έκαναν χρήση διαδικτύου κατά το Α’ τρίμηνο του 2018. Καταγράφεται αύξηση 3,3% σε σχέση με το 2017. Διαχρονικά, τα ποσοστά για τη χρήση του διαδικτύου απεικονίζονται στο παρακάτω γράφημα:

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, χρήση του διαδικτύου σε τακτική βάση, δηλαδή, τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, πραγματοποιείται από το 96,6% όσων χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο το Α’ τρίμηνο του 2018. Περισσότερες από δύο φορές στη διάρκεια της ημέρας χρησιμοποίησε το διαδίκτυο το 90,5% των τακτικών χρηστών. Η συσκευή που χρησιμοποιείται περισσότερο για πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι το κινητό ή «έξυπνο» κινητό τηλέφωνο (smart phone) με ποσοστό 81,2% του πληθυσμού ηλικίας 16 – 74 ετών που είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο το Α’ τρίμηνο του 2018 να τη χρησιμοποιούν. Αναλυτικά οι συσκευές που χρησιμοποιούνται για πρόσβαση στο διαδίκτυο παρουσιάζονται στο γράφημα που ακολουθεί:

Συσκευές πρόσβασης στο διαδίκτυο. Ποσοστιαία συμμετοχή
πληθυσμού ηλικίας 16 – 74 ετών που χρησιμοποίησε το διαδίκτυο, Α’ τρίμηνο 2018

8 στους 10 (76,5%), από όσους χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο το Α’ τρίμηνο του 2018, συνδέθηκαν στο διαδίκτυο εν κινήσει (εκτός κατοικίας και χώρου εργασίας), από φορητή συσκευή. Το 76,5 % όσων χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο το Α΄ τρίμηνο του 2018 συνδέθηκαν στο διαδίκτυο, εκτός της κατοικίας και του χώρου εργασίας τους, με χρήση κινητού τηλεφώνου ή smart phone, φορητού υπολογιστή (laptop, notebook, netbook ή tablet) ή άλλης φορητής συσκευής (PDA, MP3 player, ebook reader, φορητή κονσόλα παιχνιδιών κ.λπ.), ποσοστό που παρουσίασε αύξηση 1,6%, σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2017.
Τα ποσοστά του πληθυσμού που χρησιμοποιεί το διαδίκτυο εν κινήσει, ως ποσοστό επί του πληθυσμού που κατά το Α’ τρίμηνο του έτους χρησιμοποίησε το διαδίκτυο, από το 2010 μέχρι σήμερα, παρουσιάζονται παρακάτω:

Σύνδεση στο διαδίκτυο απο κινητή συσκευή. Ποσοστιαία συμμετοχή του
πληθυσμού ηλικίας 16 – 74 ετών που χρησιμοποίησε το διαδίκτυο, Α΄ τρίμηνο
2010 – 2018

Τα στοιχεία προέρχονται από τη δειγματοληπτική Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας από Νοικοκυριά και Άτομα, έτους 2018. Στην Έρευνα Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφόρησης και Επικοινωνίας από Νοικοκυριά και Άτομα ερευνήθηκαν 5.205 ιδιωτικά νοικοκυριά και ισάριθμα μέλη αυτών, σε ολόκληρη την Ελλάδα, με προϋπόθεση την ύπαρξη ενός, τουλάχιστον, μέλους ηλικίας 16 – 74 ετών σε κάθε νοικοκυριό.

Άφησε σχόλιο