Περίπατος στα Μεταλλεία Κεράμου

0

Την Κυριακή 21 Οκτωβρίου από το «Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Ιωνία»

Έναν περίπατο στα ιστορικά Μεταλλεία Αντιμονίου στον Κέραμο, όπου η τραγωδία τους στιγμάτισε την κοινωνικο-οικονομική ζωή του τόπου και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας του, διοργανώνει το «Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Ιωνία». Ο περίπατος στα Μεταλλεία θα συνδυαστεί με ένα μάθημα τοπικής ιστορίας από τον πρόεδρο του «Ελεύθερου Πανεπιστημίου Ιωνία» Χρίστο Στεργ. Μπελλέ.

Πληροφορίες

Ημέρα: Κυριακή 21 Οκτωβρίου
Ώρα συνάντησης: 9 π.μ.
Σημείο συνάντησης: Γραφεία του Διεθνούς Κέντρου Παιδείας και Πολιτισμού «Ιωνία», Ομήρου 5 (έναντι παλαιού Ταχυδρομείου)
Δήλωση συμμετοχής από Δευτέρα έως Σάββατο, ώρα 10:00-14:00, Τρίτη και Παρασκευή 18:00-20:00, στα Γραφεία μας, Ομήρου 5 (έναντι παλαιού Ταχυδρομείου)
Τηλέφωνα: 2271300411-412, κιν. 6985054300, 6936882030 (Πρόεδρος)

Άφησε σχόλιο