Μαθητές Καρδαμύλων βάζουν στόχο την κατάργηση της πλαστικής σακούλας

1

Η Β΄ Λυκείου του ΓΕΛ Καρδαμύλων μπαίνει μπροστά στην προσπάθεια για τη μείωση των απορριμμάτων και την προστασία του περιβάλλοντος

Μελέτησαν, έμαθαν και αναλαμβάνουν πρωτοβουλία για την κατάργηση της πλαστικής σακούλας στα Καρδάμυλα. Ο λόγος για τους μαθητές της Β΄ Λυκείου του ΓΕΛ Καρδαμύλων που στα πλαίσια εργασίας για το μάθημα της Χημείας ενημερώθηκαν για τις δραματικές συνέπειες από τη χρήση της πλαστικής σακούλας.

Ο κάθε Έλληνας πολίτης χρησιμοποιεί κατ΄ έτος περί τις 240 πλαστικές σακούλες, ενώ ο αριθμός αυτός μπορεί να υπερδιπλασιαστεί, αν για κάθε αντικείμενο που ψωνίζουμε θέλουμε κι από μια πλαστική σακούλα, πολλές εκ΄ των οποίων καταλήγουν στο θαλάσσιο και το χερσαίο περιβάλλον υποβαθμίζοντας την χλωρίδα και την πανίδα, τη δημόσια υγεία και το τουριστικό προϊόν της χώρας.

Οι συνέπειες στο περιβάλλον

Τα πλαστικά απειλούν το θαλάσσιο περιβάλλον. Περισσότερα από 600 θαλάσσια είδη έχουν επηρεαστεί από τη χρήση τους, ενώ περισσότερα από 50 είδη καταπίνουν συστηματικά πλαστικά. 270.000 τόνοι πλαστικών επιπλέουν στον παγκόσμιο ωκεανό, ενώ μόνο στο Σαρωνικό σε 3.500 τόνους υπολογίζονται τα απορρίμματα ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο, με κυρίαρχη την πλαστική σακούλα.
250 είδη ζώων απειλούνται από παγίδευση εξαιτίας της πλαστικής σακούλας.

Η Ευρωπαϊκή οδηγία

Τον Απρίλιο του 2015 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε την Οδηγία 2015/720 (Οδηγία (EE) 2015/720 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 29ης Απριλίου 2015, σχετικά με την τροποποίηση της οδηγίας 94/62/ΕΚ με σκοπό τη μείωση της κατανάλωσης λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς) για τη μείωση της χρήσης της «ελαφριάς» πλαστικής σακούλας (τύπου σούπερ μάρκετ), με συγκεκριμένους στόχους και χρονοδιάγραμμα. Τα κράτη-μέλη καλούνται να μειώσουν την κατανάλωση στις 90 σακούλες ανά άτομο ετησίως μέχρι το τέλος του 2019 και στις 40 μέχρι το 2025 ή να διασφαλίσουν ότι μέχρι το τέλος του 2018 οι πλαστικές σακούλες θα χρεώνονται.

Οι πρωτοβουλίες των μαθητών

Οι μαθητές της Β΄ Λυκείου του ΓΕΛ Καρδαμύλων μπαίνουν και μπροστά σ’ αυτή την προσπάθεια για την κατάργηση της πλαστικής σακούλας αναλαμβάνοντας σχετικές δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού. “Πιστεύουμε ότι η προστασία του περιβάλλοντος και των ευαίσθητων οικοσυστημάτων της περιοχής μας που είναι το ισχυρότερο όπλο μας, θα πρέπει να είναι πρώτη προτεραιότητα για τα σχολεία μας καθότι ένα καθαρό περιβάλλον είναι αφενός δείκτης πολιτισμού και αφετέρου καθιστά το Δήμο Χίου ελκυστικό, επισκέψιμο και ανταγωνιστικό σε σχέση με τη δυνατότητα συμμετοχής του σε Ευρωπαϊκά και Εθνικά Προγράμματα για την αξιοποίηση χρηματοδοτικών ευκαιριών» αναφέρουν οι ίδιοι και καλούν φορείς και επιχειρήσεις σε από κοινού ανάληψη δράσεων και πρωτοβουλιών που θα έχουν ως στόχο την κατάργηση της πλαστικής σακούλας ώστε να προστατεύσουμε το περιβάλλον και να καταστήσουμε το Δήμο Χίου ελκυστικό και επισκέψιμο.

Οι πρωτοβουλίες που προτείνουν οι μαθητές περιλαμβάνουν:

• Ενημέρωση των κατοίκων της Δημοτικής ενότητας Καρδαμύλων και ιδιαίτερα των μαθητών σχετικά με τις επιπτώσεις της πλαστικής σακούλας.
• Εκπαιδευτικές ομιλίες και εκπαιδευτικά παιχνίδια για παιδιά με θέμα την πλαστική σακούλα στα σχολεία των Καρδαμύλων και στη συνέχεια στα υπόλοιπα σχολεία του Δήμου.
• Επιμορφωτικά σεμινάρια προς τους εκπαιδευτικούς.
• Στρογγυλά τραπέζια: ενημέρωση/συζήτηση με εμπλεκόμενους φορείς (αρμόδιους δημόσιους φορείς, τοπικές επιχειρήσεις, καταστήματα, κ.λπ.).
• Καμπάνια αντικατάστασης της πλαστικής σακούλας σε συνεργασία με τους φορείς της δημοτικής ενότητας του Δήμου μας και τις επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν και οι οποίες θα αντικαταστήσουν τις πλαστικές σακούλες με άλλες πολλαπλών χρήσεων από πανί ή άλλο κατάλληλο υλικό τις οποίες θα προωθήσουν στο αγοραστικό κοινό με συνέπεια τον περιορισμό της χρήσης πλαστικής σακούλας.

  • 56
    Shares

Συζήτηση1 σχόλιο

Άφησε σχόλιο