Επιτέλους επίσημος χώρος εναπόθεσης αδρανών υλικών

0

Πλέον όλα τα μπάζα πρέπει να αποθηκεύονται στο πρώην λατομείο Βαλασάκη στον Κοντυλόπο

Ένα χρόνιο πρόβλημα, αυτό της αποθήκευσης αδρανών υλικών, φιλοδοξεί να λύσει η πρόσφατη περιβαλλοντική αδειοδότηση ενός χώρου 40 στρεμμάτων στον Κοντυλόπο. Πιο συγκεκριμένα με την απόφαση του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, αδειοδοτήθηκε περιβαλλοντικά, υπαγόμενη σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις η δραστηριότητα «Εγκατάστασης αποθήκευσης στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων στη θέση «Κοντυλόπος» της Τ.Κ. Θολοποταμίου, Δ.Ε. Ιωνίας, Δήμου Χίου».

Ο χώρος του πρώην ανενεργού λατομείου Βαλασάκη, εκτάσεως περίπου 40 στρεμμάτων, που αδειοδοτήθηκε από την Περιφέρεια σύμφωνα και με το Περιφερειακό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων, ορίζεται ως χώρος εγκατάστασης αποθήκευσηςς μη επικίνδυνων στερεών αποβλήτων, όπου θα οδηγούνται συγκεκριμένες κατηγορίες αποβλήτων (απόβλητα από εκσκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, χώματα και πέτρες, ογκώδη) που θα συλλέγονται από τα containers που έχει τοποθετήσει ο Δήμος Χίου στις Δ.Ε. Χίου, Καμποχώρων, Αγίου Μηνά, Ιωνίας και Μαστιχοχωρίων.

Η ανωτέρω αδειοδότηση φιλοδοξεί να συμβάλλει στην ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων του νησιού της Χίου. Απαραίτητη προϋπόθεση για αυτό, όλοι εμείς να σταματήσουμε την ανεξέλεγκτη απόρριψη μπαζών και ογκωδών σε ακατάλληλους χώρους, υποβαθμίζοντας έτσι το φυσικού περιβάλλον της Χίου και την ίδια μας τη ζωή.

  • 7
    Shares

Άφησε σχόλιο