Το Δημοτικό σχολείο στα Νενητούρια σε ταξιδεύει σε άλλες εποχές

0

Αν ο ένας λόγος για να επισκεφθεί κάποιος τα Νενητούρια είναι η απόλαυση της ανόθευτης υπαίθρου της Αμανής, ο δεύτερος είναι το παλιό σχολείο – κόσμημα του χωριού

Το Μονοθέσιο Δημοτικό Σχολείο Νενητουρίων βρίσκεται στο ορεινό χωριό Νενητούρια, που βρίσκεται 64 χιλιόμετρα από την πόλη της Χίου. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1921 και στην αρχή στεγαζόταν στο παλιό κοινοτικό γραφείο. Το 1956 ανεγέρθηκε καινούριο κτίριο το οποίο το φιλοξένησε μέχρι το 1983 όπου σταμάτησε οριστικά η λειτουργία του. Το Σεπτέμβριο του 2009 οι κάτοικοι του χωριού αποφάσισαν να μετατρέψουν το παλιό σχολείο σε ένα μικρό μουσείο της εκπαιδευτικής ιστορίας των Βορειοχώρων της Χίου, που σε ταξιδεύει σε άλλες εποχές…

Άφησε σχόλιο