Νησιά χωρίς “υψηλή αξία” για την ‘μελέτη’ των Iberdrola-Ρόκα η Χίος, η Λέσβος, η Λήμνος

3

του Τέλη Τύμπα

Αντιγράφω από τo απόσπασμα της (υπό δημόσια διαβούλευση) μελέτης στο οποίο η πολυεθνική του μεγάλου ενεργειακού κεφαλαίου (Iberdrola) και η θυγατρική της (Ρόκας) εξηγούν γιατί επέλεξαν το Βόρειο Αιγαίο για την ‘επένδυσή’ τους. Σημειώνω ότι πρόκειται για τη μελέτη που με συνοπτικές διαδικασίες θα κληθεί να εγκρίνει το Περιφερειακό Συμβούλιο του Βορείου Αιγαίου.

Γράφουν οι Iberdrola-Ρόκας, εξηγώντας γιατί επέλεξαν τα νησιά του Βορείου Αιγαίου έναντι άλλων: «το νησιωτικό σύμπλεγμα των Κυκλάδων χαρακτηρίζεται από τοπιακά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά (τόσο του φυσικού όσο και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος) υψηλής αξίας, γεγονός που έχει αναδείξει την περιοχή σε τουριστικό και παραθεριστικό πόλο παγκοσμίου ενδιαφέροντος» (σελίδα 4-14). Προφανώς από αυτό πράγματι χαρακτηρίζεται το νησιωτικό σύμπλεγμα των Κυκλάδων και η αδιαίρετη ενότητα που είναι το Αιγαίο στο σύνολό του, ως μοναδική φύση και πολιτισμός. Εκτός αν κάποια νησιά (για το μεγάλο ενεργειακό κεφάλαιο η Χίος, η Λέσβος, η Λήμνος) είναι χαμηλής αξίας και δεν έχουν τέτοια τοπιακά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά;

Γράφει επίσης η προς έγκριση ‘μελέτη’ των Iberdrola-Ρόκα: oι Κυκλάδες και άλλα νησιά που δεν επιλέχτηκαν για τη συγκεκριμένη ‘επένδυση’ έχουν «σημαντικά οικολογικά χαρακτηριστικά» και «σημαντικά θαλάσσια υποσυστήματα» (σελίδα 4-13). Ενώ κάποια άλλα νησιά (η Χίος; η Λέσβος; το Βόρειο Αιγαίο γενικότερα) δεν έχουν;

Θα συμφωνήσουν οι αιρετοί της περιφέρειας του Βορείου Αιγαίου (και οι πολιτικοί των νησιών της περιοχής γενικότερα) ότι τα νησιά τους ανήκουν σε μια υποδεέστερη τοπιακά, πολιτισμικά και οικολογικά κατηγορία; Ότι δεν μπορεί να είναι τα νησιά αυτά ένας πρώτης κατηγορίας πόλος παγκοσμίου ενδιαφέροντος για έναν αναβαθμισμένο ποιοτικά τοπιακό, πολιτισμικό και οικολογικό τουρισμό; Ότι επομένως δικαιολογείται να στηθεί πάνω τους μια μεγάλης κλίμακας βιομηχανία παραγωγής ενέργειας προς εξαγωγή, με σκοπό το αντίστοιχα μεγάλο κέρδος πολυεθνικών ενεργειακών ομίλων; Θα επιβεβαιώσουν την μη υψηλή (κατά Iberdola-Ρόκα) αξία των νησιών αυτών δίνοντάς τους άδεια να προχωρήσουν δια της υπογραφής-έγκρισης της μελέτης τους; Θα τα μετατρέψουν τελικά με την υπογραφή τους σε νησιά χαμηλής τοπιακά, πολιτισμικά και οικολογικά αξίας;

Υπάρχει εκτιμώ ένας διαφορετικός δρόμος για όλο το Αιγαίο. Που θα βασίζεται σε εναλλακτικά υποδείγματα επιτυχημένου πειραματισμού με τη μαζική χρήση μικρής κλίμακας αιολικών και ηλιακών διατάξεων, χωρίς ανάγκη μακρών δικτύων μεταφοράς. Μικρών διατάξεων όπως αυτές που περιγράφονται με όρους όπως autonomous, decentralized, stand alone (έναντι grid-connected), small wind κλπ. Εννοείται ότι η προοπτική εγκατάστασης ενεργειακών διατάξεων που θα ακολουθούν (και θα αναπαράγουν) την υψηλή αξία της μικρής κλίμακα του πολιτισμού του Αιγαίου δεν μπορεί παρά να βασισθεί στην τοπική παραγωγή και χρήση ενέργειας, μετά από δημοκρατικό σχεδιασμό, με διαρκή φροντίδα για κατάλληλη αποθήκευση και με προτεραιότητα στην αποφυγή της σπατάλης, με έμφαση σε πολλές, μόνιμες και ποιοτικές τοπικές θέσεις εργασίας στον τομέα της ενέργειας. Ενισχύοντας έτσι το ακριβώς αντίθετο από τις μεγάλες ανεμογεννήτριες των βιομηχανικών αιολικών πάρκων, οι οποίες παράγονται με μαζικό τρόπο και με βάση ένα καθολικό πρότυπο από ελάχιστους ομίλους παγκοσμίως, οδηγώντας τις περιοχές στις οποίες εισάγονται σε μια νέας μορφής τεχνολογική εξάρτηση.

Ιστορικός της τεχνολογίας, πανεπιστημιακός

Συζήτηση3 Σχόλια

  1. Pingback: Γιατί δε θέλετε τις ανεμογεννήτριες; - Κατιούσα

  2. Pingback: Γιατί δε θέλετε τις ανεμογεννήτριες; – προλετάριος

  3. Pingback: Γιατί δε θέλετε τις ανεμογεννήτριες;

Άφησε σχόλιο